Disseny Web

En primer lloc, començo amb un anàlisi inicial de les seves necessitat. És essencial saber quin és l'objectiu que vol aconseguir amb la seva pàgina web. El seu propòsit és arribar a entendre la seva organització, els seus productes i els seus clients. Amb aquesta informació iniciem del disseny de l'estructura de la seva pàgina web. L'objectiu és trobar un compromís entre creativitat visual i missatges clars que garanteixin l'interès dels possibles clients per adquirir els seus productes o, almenys, demanar-ne informació. Per a aconseguir una usabilitat òptima totes els meus dissenys són responsive, és a dir, adaptats a tots els dispositius.

A més, en la majoria d'ocasions disposar d'una pàgina web atractiva ja no és suficient per captar més clients per al seu negoci. En els darrers anys, comptar amb una estratègia SEO s'està convertint en imprescindible per aconseguir posicionar una pàgina web en els primers llocs dels principals motors de cerca.

Analitzaré quines són les seves necessitats de posicionament SEO. Segons l'objetiu de la seva web serà necessari una estratègia SEO per tal que els seus productes o serveis apareguin destacats en els motors de cerca, principalment GOOGLE.

Necessites ajuda? »

Maquetació web

En determinades ocasions ja existeix un disseny previ o un esboç de l'estructura de la web. En aquests casos la meva tasca és transformar el disseny en una pàgina web optimitzada segons els darrers requeriments de Google i, evidentment, adaptada a tots els dispositius. Per a aconseguir-ho utilitzo les eines i llenguatges de desenvolupament web:

HTML
CSS
Bootstrap Framework

Necessites ajuda? »

Aplicacions Web

Desenvolupo aplicacions web a mida amb l'objectiu d'agilitzar i millorar el vostre dia a dia. És tracta de software a mida adaptat a tots els dispositius i accessible des de qualsevol lloc. Són aplicacions que destaquen per la seva senzillesa i funcionalitat. A més, es tracta de software multiplataforma, és a dir, funcionament independent del sistema operatiu i sense requeriment de software addicional. De fet, només es requereix d'un navegador web per al seu funcionament.

Les tecnologies escollides per al desenvolupament:

Frontend: Html, Css, Boostrap
Backend: PHP, Laravel
Base de dades: MySQL

Necessites ajuda? »

Projectes Web

A banda dels apartats anteriors, també col·laboro en projectes d'altres empreses. Desenvolupo tasques de programació i maquetació en projectes nous o projectes que ja estan en producció i cal dotar-los de noves funcionalitats. Aquestes tasques giren a l'entorn dels següents llenguatges de programació i/o frameworks.

Frontend: Html, Css, Boostrap
Backend: PHP, Laravel
Base de dades: MySQL
Controlador de versions: Git

La dinàmica de funcionament es totalment en remot. Utilitzo el controlador de versions "Git" per a fer efectives les tasques de programació i/o maquetació realitzades en els projectes.

Necessites ajuda? »